TRƯỜNG MẦM NON VIỆT TIẾN TỔ CHỨC HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG  NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11